Khoa học xã hội 7 bài 16: Sự hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến Lý, Trần, Hồ (thế kỉ XI- Đầu thế kỉ XV)


Giải bài 16: Sự hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến Lý, Trần, Hồ (thế kỉ XI- Đầu thế kỉ XV)- Sách VNEN khoa học xã hội lớp 7 trang 93 Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A.Hoạt động khởi động

Đọc thông tin quan sát hình ảnh, hãy:

 • Nêu hiểu biết của em về sự kiện lịch sử được nhắc đến trong đoạn trích dưới đây?
 • Trình bày hiểu biết của em về triều đại nhà Trần

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Tìm hiểu sự ra đời của nhà Lí

 • Cho biết Lý Công Uẩn lên ngôi vua trong hoàn cảnh nào. Tại sao Lý Công Uẩn quyết định dời đô từ Hoa Lư ra Đại La?
 • Trình bày về tổ chức bộ máy chính quyền ở trung ương và địa phương dưới thời Lý. Nêu nhận xét.

2. Tìm hiểu về pháp luật, quân đội, chính sách đối nội, đối ngoại của nhà Lý

Đọc thông tin hãy:

 • Nêu nét chính về pháp luật và quân đội thời Lý. Cho biết sự cần thiết và tác dụng của pháp luật
 • Cho biết em hiểu thế nào về chính sách “ngụ binh ư nông” của nhà Lý
 • Nêu chủ trương  và việc làm của nhà Lí đối với tù trưởng dân tộc miền núi và các nước láng giềng. Tại sao nhà Lí lại đề ra chủ trương đó?

3. Nhà Trần đã được thành lập như thế nào?

Đọc thông tin hãy:

 • Cho biết nhà Trần được thành lập trong hoàn cảnh nào
 • Trình bày và nêu nhận xét về bộ máy nhà nước được thành lập trong hoàn cảnh nào?
 • Trình bày và nêu nhận xét về bộ máy nhà nước thời Trần so với thời Lí

4. Tìm hiểu về pháp luật và quân đội thời Trần

Đọc thông tin kết hợp quan sát hình ảnh hãy:

 • Nêu những nét chính về pháp luật quân đội thời Trần. Pháp Luật dưới thời nhà Trần có điểm mới gì so với thời Lí?
 • Trình bày nét nổi bật của quân đội thời Trần

5. Tìm hiểu sự thành lập nhà Hồ và những cải cách về chính tri, quân sự của Hồ Qúy Li

Đọc thông tin hãy kết hợp quan sát hình ảnh, hãy:

 • Cho biết nhà Hồ dược thành lập trong hoàn cảnh nào.
 • Nêu những biện pháp cải cách về chính trị, quân sự của Hồ Qúy Ly
 • Chỉ ra những điểm tiến bộ của cải cách Hồ Qúy Ly

C. Hoạt động luyện tập

1, Vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước thời Lí Trần

2. Lập bảng theo yêu cầu sau và điền nội dung phù hợp về những cải cải cách của Hồ Qúy Ly

Lĩnh vực

Nội dung cải cách

Chính trị

 

Quân sự

 

D. Hoạt động vận dụng

1. Từ Thăng Long, khi Lí Công Uẩn định đô, đến Hà nội ngày nay đã có sự phát triển như thế nào?

2. Chủ trương và việc làm của nhà Lý đối với các tù trưởng dân tộc miền núi để lại bài học lịch sử gì đối với nước ta ngày nay?

3. Những chủ trương của nhà Lý đối với các nước láng giềng để lại bài học gì đối với công cộc bảo vệ chủ quyển biên giới biển và hải đảo hiện nay?


Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài 16 Sự hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến Lý, Trần, Hồ (thế kỉ XI- Đầu thế kỉ XV),Sự hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến Lý, Trần, Hồ (thế kỉ XI- Đầu thế kỉ XV)trang 93, bài 15 sách vnen khoa học xã hội 7, giải khoa học xã hội 7 sách vnen chi tiết dễ hiểu.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận