Khoa học xã hội 7 bài 26: Dân cư và xã hội châu Âu


Giải bài 26 Dân cư và xã hội châu Âu - Sách VNEN khoa học xã hội lớp 7 trang 41. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

Dựa vào hiểu biết của em, hãy trao đổi với bạn về đặc điểm đặc trưng của một trong những yếu tố sau: dân cư, tôn giáo, kiến trúc, âm nhạc ở châu Âu.

B. Hoạt động hình thành kiến thức.

1. Tìm hiểu về sự đa dạng về ngôn ngữ, tôn giáo và văn hóa

Quan sát hình 1 đọc thông tin hãy:

Hoàn tất bảng sau:

Nhóm ngôn ngữ

Các nước

Giecman

 

Latinh

 

Xlavo

 

Hi Lạp

 

Các ngôn ngữ khác

 

Kể tên về những tôn giáo phổ biến có ở châu Âu.

2. Tìm hiểu về các đặc điểm dân số và mức độ đô thị hóa

  • Nêu các đặc điểm của dân số, phân bố dân cư và các đô thị hóa ở châu Âu
  • Cho biết tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên thấp có ảnh hưởng như thế nào đến điểm dân cư và phát triển kinh tế-xã hội ở các nước châu Âu

C. Hoạt động luyện tập

1. Quan sát hình 2, hãy:

  • Cho biết những khu vực đông dân và thưa dân ở châu Âu
  • Cho biết quy mô dân số phát triển các thành phố sau: Luân Đôn, Ma-drit, Mat-xơ-cơ-va, Rô-ma

2. Dựa bảng số liệu sau:

  • Nhận xét cơ cấu dân số theo độ tuổi của châu Âu năm 2012
  • Nêu ảnh hưởng của cơ cấu dân số châu Âu tới vấn đề lao động
Độ tuổi Tỉ lệ
0 đến 14 16
15 đến 65 67
Trên 65 17

Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài 26 Dân cư và xã hội châu Âu, Tự nhiên châu Âu trang 41, bài Dân cư và xã hội châu Âu sách vnen khoa học xã hội 7, giải khoa học xã hội 7 sách vnen chi tiết dễ hiểu.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận