Khoa học xã hội 7 bài: Phiếu ôn tập 5


Giải bài Phiếu ôn tập 5 - Sách VNEN khoa học xã hội lớp 7 trang 24. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Dựa vào hình 1, hãy:

  • Cho biết lãnh thổ châu Mĩ bao gồm các bộ phận nào.
  • Nêu các dạng địa hình chủ yếu của châu Mĩ.
  • Giải thích sự đa dạng về khí hậu của châu Mĩ

Câu 2: Phân tích các biểu đồ dưới đây, hãy:

a. So sánh tình hình tăng dân số của châu Mĩ với thế giới giai đoạn 1850-2012

b. Nhận xét về tỉ lệ dân số ở thành thị Bắc Mĩ, Trung, Nam Mĩ năm 2012. Nêu nguyên nhân của tình trạng đó.

Câu 3: Cho bảng số liệu sau:

Bảng 1. Một số tiêu chí trong nông nghiệp của Ca-na-da và Hoa Kì năm 2010.

Tên nước Tỉ lệ lao động trong nông nghiệp so với tổng lao động(%) Sản lượng lúa mì (triệu tấn) Sản lượng thịt(Triệu tấn)
Can-na-da 2.0 23,1 4,4
Hoa Kì 0.6 60 42,2

Dựa vào bảng số liệu trên, hãy cho biết những đặc điểm sản xuất nông nghiệp của một số nước ở châu Mĩ theo gợi ý sau: tỉ lệ lao động trong nông nghiệp so với tổng lao động, sản lượng của một số sản phẩm nông nghiệp, vai trò so với thế giới.


Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài Phiếu ôn tập 5 , Phiếu ôn tập 5 trang 24, bài Phiếu ôn tập 5 sách vnen khoa học xã hội 7, giải khoa học xã hội 7 sách vnen chi tiết dễ hiểu.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận