Khoa học xã hội 7 bài 11: Châu Âu thời sơ-trung kì trung đại


Giải bài 11: Châu Âu thời sơ-trung kì trung đại - Sách VNEN khoa học xã hội lớp 7 trang 63. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

Hãy quan sát các hình ảnh và nêu những hiểu biết của em về châu Âu thời phong kiến

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Tìm hiểu sự hình thành xã hội phong kiến ở châu Âu

Đọc thông tin kết hợp quan sát hình ảnh hãy:

  • Xác định trên lược đồ lãnh thổ đế quốc Rô-ma
  • Cho biết người Giéc ma đã làm gì khi tràn vào lãnh thổ của đế quốc Rô-ma
  • Trình bày quá trình hình thành xã hội phong kiến ở châu Âu theo sơ đồ hình 4

2. khám phá những đặc trưng của lãnh địa phong kiến châu Âu

Đọc thông tin, quan sát hình ảnh hãy:

  • Nêu tên những công trình xây dựng chủ yếu ở lãnh địa
  • Miêu tả hoạt động sản xuất của nông nô trong lãnh địa. Hoạt động kinh tế chủ đạo trong lãnh địa nghành kinh tế nào?
  • Nêu những suy nghĩ của em về đời sống của lãnh chúa trong lãnh đạo.

3. Tìm hiểu về sự xuất hiện các thành thị ở châu Âu thời trung đại

Đọc thông tin kết hợp quan sát hình ảnh hãy:

  • Trình bày nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện thành thị thời trung đại
  • Miêu tả khung cảnh thành thị ở châu Âu thời trung đại. Chỉ ra những điểm khác nhau về kinh tế và thành phần cư dân trong thành thị với các lãnh địa
  • Cho biết sự xuất hiện các thành thị trung đại có vai trò như thế nào?

C. Hoạt động luyện tập

1. Dựa vào nội dung bài học, em hãy lập bảng sau và điền những nội dung phù hợp:

Nội dung

Lãnh địa

Thành thị

Thời gian xuất hiện

 

 

Hoạt động kinh tế chủ yếu

 

 

Thành phần cư dân chủ yếu

 

 

2. Em có cảm nhận gì về thân phận người nông nô trong lãnh địa?

D. Hoạt động vận dụng

1. Hãy cho biết các vương quốc do người Giec ma lập ở châu Âu tương ứng với quốc gia nào hiện nay.

2. Hãy đóng vai người nông nô và lãnh chúa, mô tả lại công việc và cuộc sống của mình


Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài 11 Châu Âu thời sơ-trung kì trung đại, Châu Âu thời sơ-trung kì trung đại trang 63, bài 11 sách vnen khoa học xã hội 7, giải khoa học xã hội 7 sách vnen chi tiết dễ hiểu.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận