Khoa học xã hội 7 bài 4: Môi trường đới ôn hòa


Giải bài 4: Môi trường đới ôn hòa - Sách VNEN khoa học xã hội lớp 7 trang 17. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

Dựa vào hình 1 và hiểu biết của em, hãy nêu những điều em biết về môi trường đới ôn hòa.

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Xác định vị trí địa lí và tìm hiểu đặc điểm tự nhiên của môi trường đới ôn hòa

Quan sát hình 1 và đọc thông tin, hãy:

  • Xác định vị trí địa lí của môi trường giới ôn hòa.
  • Nêu những đặc điểm nổi bật về thiên nhiên của môi trường đới ôn hòa: khí hậu, sự thay đổi thiên nhiên theo không gian và thời gian.

2. Tìm hiểu về các kiểu môi trường ở đới ôn hòa

Quan sát hình 1, 2, đọc thông tin, hãy:

  • Kể tên các môi trường trong đới ôn hòa.
  • Hoàn thành bảng sau:
Kiểu môi trường Vị trí Đặc điểm khí hậu Đặc điểm thực vật
       
       

C. Hoạt động luyện tập

1. Dựa vào bảng số liệu sau, chứng minh đới ôn hòa mang tính chất trung gian giữa đới nóng và đới lạnh.

Đới Địa điểm Nhiệt độ trung bình năm Lượng mưa trung bình năm
Đới lạnh Ac-khan-ghen (65$^{o}$B) -1$^{o}$C 539 mm
Đới ôn hòa Côn (51$^{o}$B) 10$^{o}$C 676 mm
Đới nóng TP. Hồ Chí Minh (10$^{o}$47'B) 27$^{o}$C 1931 mm

2. Phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa một số địa điểm ở đới ôn hòa trong hình 3 và hoàn thành bảng sau:

Các kiểu môi trường Nhiệt độ ($^{o}$C) Lượng mưa (mm)
Tháng 1 Tháng 7 Trung bình năm Tháng 1 Tháng 7  Trung bình năm
Ôn đới hải dương            
Ôn đới lục địa            
Địa trung hải            

Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài 4 Môi trường đới ôn hòa, Môi trường đới ôn hòa trang 17, bài 4 sách vnen khoa học xã hội 7, giải khoa học xã hội 7 sách vnen chi tiết dễ hiểu.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận