Khoa học xã hội 7 bài 24: Châu đại dương


Giải bài 24: Châu đại dương - Sách VNEN khoa học xã hội lớp 7 trang 30. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A.Hoạt động khởi động.

Quan sát các hình ảnh dưới đây, kết hợp với các kiến thức đã có, hãy nêu những hiểu biết của em về châu Đại Dương. 

B. Hoạt đồng hình thành kiến thức.

1. Tìm hiểu về phạm vi lãnh thổ và vị trí địa lí:

Dựa vào hình 7, đọc thông tin, kết hợp với kiến thức đã học hãy:

  • Cho biết lãnh thổ châu Đại Dương bao gồm bộ phận nào?
  • Xác định vị trí địa lí của Ô-xtray-li-a, các đảo lớn và chuỗi đảo của châu Đại Dương?

2. Khám phá một số đặc điểm tự nhiên.

Đọc thông tin, kết hợp bới quan sát hình 7, hoàn thành bảng sau:

Đặc điểm tự nhiên Lục đại Ô-xtray-lia Các đảo và quần đảo
Địa hình    
Khí hậu    
Khoáng sản    
Sinh vật và cá tài nguyên khác    
Thiên tai  

3. Tìm hiểu về dân cư

Phân tích bảng số liệu và thông tin, hãy:

  • So sánh diện tích, dân số, mật độ dân số, tỉ lệ dân thành thị của châu Đại Dương với thế giới.
  • Nhận xét về mật độ dân số và tỉ lệ dân thành thị của Ô-tray-lia và Niu-Di-Len so với châu Đại Dương.
  • Nêu đặc điểm thành phần dân cư châu Đại Dương

(Bảng 1. Diện tích và một số tiêu chí về dân số của một số nước và vùng lãnh thổ châu Đại Dương năm 2012

4. Tìm hiểu về kinh tế.

Quan sát hình 8, phân tích bảng số liệu, hãy:

  • Nhận xét về quy mô, cơ cấu GDP, GDP/người ở một số nước ở châu Đại Dương năm 2012
  • Kể tên một số trung tâm, công nghiệp và các ngành công nghiệp ở trong mỗi trung tâm công nghiệp: Powc, Bri-xben, Xitni, Men-bơn, Ốc-len, Oen-linh-tơn
  • Nêu tên một số sản phẩm nông nghiêp chính và sự phân bố của chúng

C. Hoạt đông luyện tập.

1. Dựa vào lát cắt đại hình dưới đây, hãy cho biết đại hình của lục địa Ô-xtray-li-a dọc theo lát cắt vĩ tuyến 30N được chia làm mấy khu vực, đặc điểm về địa hình khu vực.

2. Dựa vào biểu đồ lượng mưa dưới đây và kiến thức đã học, hãy: Nhận xét về nhiệt độ và lượng mưa tại các trạm khí tượng: Đac-uyn và A-li-xơ Xprinh.

D-E. Hoạt động vận dụng- tìm tòi mở rộng.

Bằng kiến thức đã học, hãy cho biết châu Đại Dương và Việt Nam có những loài thực vật nào giống nhau. Giải thích tại sao? 


Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài 24 Châu đại dương , Châu đại dương trang 30, bài Châu đại dương sách vnen khoa học xã hội 7, giải khoa học xã hội 7 sách vnen chi tiết dễ hiểu.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận