Khoa học xã hội 7 bài 25: Tự nhiên châu Âu


Giải bài 25: Tự nhiên châu Âu - Sách VNEN khoa học xã hội lớp 7 trang 36. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động.

Dựa vào hình 1 và hiểu biết của em, hãy trao đồi với bạn những gì em đã biết về thiên nhiên của châu Âu ( địa hình, khí hậu, sông ngòi, thực vật, động vật)

B. Hoạt động hình thành kiến thức.

1. Tìm hiểu giới hạn, vị trí địa lí, địa hình.

Quan sát hình 1 và đọc thông tin hãy:

  • Xác định giới hạn, vị trí đại lí của châu Âu
  • Kể tên và sự phân bố các dạng địa hình chính của châu Âu.

2. Tìm hiểu về khí hâu, sông ngòi thực vật.

a. Khí hâu:

Quan sát hình 2 và đọc thông tin hãy:

  • Kể tên các kiểu khí hậu ở châu Âu và trình bày sự phân bố của chúng.
  • Giải thích vì sao ở phía tây châu Âu có khí hậu ấm áp và mưa nhiều hơn phía đông

b. Sông ngòi và thực vật.

  • Kể tên một số con sông lớn ở châu Âu và nêu vai trò của chúng.
  • Kể tên và nên sự phân bố của các kiểu thảm thực vật chính ở châu Âu.

3. Khám phá các môi trường tự nhiên.

Quan sát hình 1, 3 và đoc thông tin hãy:

  • Kể tên các kiểu môi trường ở châu Âu
  • Nêu sự khác nhau giữa môi trường ôn đới hải dương và ôn đới lục địa
  • Trính bày sự phân bố các đai thực vật có trên dãy An-pơ. Vì sao lại có sự phân bố như vậy?

Ç. Hoạt động luyện tập.

Quan sát hình 4 và kết hợp kiến thức đã học để hoàn thành bảng sau: 

Nội dung

Trạm A

Trạm B

Trạm C

1.Nhiệt độ

 

 

 

Nhiệt độ trung bình tháng 1

 

 

 

Nhiệt độ trung bình tháng 7

 

 

 

Nhận xét chung về chế độ nhiệt

 

 

 

2. Lượng mưa

 

 

 

Các tháng mưa nhiều

 

 

 

Các tháng mưa ít

 

 

 

Nhận xét chung về chế độ mưa

 

 

 

3. Kiểu khí hậu

 

 

 

D-E. Hoạt động vận dụng.

Thu thâp thông tin để viết đoạn văn ngắn (khoảng 10 dòng) về hiện tượng "đêm trắng" diễn ra ở vùng cực Bắc của châu Âu


Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài 25 Tự nhiên châu Âu, Tự nhiên châu Âu trang 36, bài Tự nhiên châu Âu sách vnen khoa học xã hội 7, giải khoa học xã hội 7 sách vnen chi tiết dễ hiểu.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận