Khoa học xã hội 7 bài 29: Khởi nghĩa Lam Sơn

Giải bài 29 Khởi nghĩa Lam Sơn - Sách VNEN khoa học xã hội lớp 7 trang 61. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

Đọc đoạn trích dưới đây và cho biết em liên tưởng đến sự kiện lịch sử nào? Chia sẻ những hiểu biết của mình về một số nhân vật lịch sử liên quan đến sự kiến mà em biết.

"Ta đây:

Núi Lam Sơn dấy nghĩa

Chốn hoang dã nương mình

Ngẫm thù lớn há đội trời chung

Căm giặc nước thề không cùng sống"

(Theo:Nguyễn Trãi, Bình ngô đại cáo)

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Tìm hiểu hoàn cảnh lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

Đọc thông tin, hãy nêu nguyên nhân bùng nổ của các cuộc khởi nghĩa chống quân Minh.

2. Tìm hiểu diễn biến cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427)

2.1 Những năm đầu hoạt động của nghĩa quân Lam Sơn ở miền Tây Thanh Hoá(1418-1423)

Đọc thông tin, kết hợp quan sát hình, hãy:

  • Giải thích vì sao hào kiệt khắp nơi đi tìm về Lam Sơn hội tụ dưới ngọn cờ khởi nghĩa của Lê Lợi
  • Nêu tình hình hoạt động của nghĩa quân Lam Sơn trong những năm 1418-1423. Trong bối cảnh đó, Lê Lợi quyết định tạm hòa với quân Minh nhằm mục đích gì?

2.2. Những thắng lợi đầu tiên của nghĩa quân Lam Sơn (1424-1426)

Đọc thông tin trong bảng kết hợp quan sát lược đồ hãy:

  • Cho biết vì sao Nguyễn Chích đề xuất kế hoạch chuyển quân vào Nghệ An
  • Trình bày những thắng lợi đầu tiên của nghĩa quân Lam Sơn trên lược đồ

2.3. Trận Tốt Động-Chúc Động ( cuối năm 1426) và trận Chi Lăng-Xương Giang (10-47)-Khởi nghĩa Lam Sơn toàn thắng

a. Đọc thông tin và quan sát lược đồ, hãy trình bày diễn biến trận Tốt Động-Chúc Động trên lược đồ

b. Đọc thông tin và quan sát lược đồ, hãy trình bày diễn biến trận Chi Lăng-Xương Giang trên lược đồ

3. Trình bày kết quả nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

3.1. Kết quả và nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

Đọc thông tin hãy:

  • Trình bày kết quả cuộc khởi nghĩa Lam Sơn
  • Nêu những nguyên nhân dẫn đến thắng lợi của cuộc khởi Nghĩa Lam Sơn. Theo em nguyên nhân nào là quan trọng nhất? Tại sao?

3.2. Ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

Đọc đoạn thơ sau đâu và nêu ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn:

"Xã tắc Từ đây vững bền,

Giang sơn từ đây đổi mới.

...

Ngàn năm vết nhục nhã sạch làu

Muôn thuở nền thái bình vững chắc.

...

Bốn phương biển cả thanh bình 

Ban chiếu duy tân khắp chốn"

C. Hoạt động luyện tập

1. Khởi nghĩa Lam Sơn nổ ra trong hoàn cảnh nào?

2. Hoàn thành bảng hệ thống dưới đây về khởi nghĩa Lam Sơn(1418-1427)

Thời gian

Trận đánh tiêu biểu

Kết quả

 

 

 

 

 

 

3. Nêu vai trò của Lê Lợi và đóng góp của nhân dân trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

D-E. Hoạt động vận dụng-Tìm tòi mở rộng

1. Cách kết thúc chiến tranh của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn để lại bài học lịch sử gì với các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm


Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài 29 Khởi nghĩa Lam Sơn, Khởi nghĩa Lam Sơn trang 61, bài Khởi nghĩa Lam Sơn sách vnen khoa học xã hội 7, giải khoa học xã hội 7 sách vnen chi tiết dễ hiểu.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận

Khoa học xã hội 7 - tập 1 

Khoa học xã hội 7 - tập 2