Khoa học xã hội 7 bài 21: Kinh tế châu Mĩ


Giải bài 21: Kinh tế châu Mĩ- Sách VNEN khoa học xã hội lớp 7 trang 13. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi đông

Sưu tầm một số hình ảnh về hoạt động kinh tế của châu Mĩ. Nêu hiểu biết của em về những hoạt động kinh tế đó.

B. Hoạt động hình thành kiến thức.

1. Tìm hiểu về nông nghiệp.

Đọc thông tin và quan sát hình 4, hãy:

  • Trình bày sự khác nhau về sản xuất nông nghiệp giữa các nước Bắc Mĩ và cho biết sự phân bố của chúng.
  • Kể tên một số sản phẩm nông nghiệp chính ở châu Mĩ và cho biết sự phân bố của chúng.

2. Tìm hiểu về công nghiệp.

Quan sát hình 4 và đọc thông tin, hãy:

  • Trình bày về đặc điểm nổi bật công nghiệp ở châu Mĩ.
  • Nhận xét về sự phân bố các trung tâm công nghiệp ở châu Mĩ và hoàn thành bảng sau:

Các nước khu vực

Các ngành công nghiệp chủ yếu

Hoa kì

 

Ca-na-đa

 

Mê-hi-cô

 

Bra-xin, Ac-hen-ti-na, Chi-lê, và Vê-nê-xu-ê-la

 

Khu vực An-đet và eo đất Trung Mĩ

 

Vùng biển Ca-ri-bê

 

3. Tìm hiểu về dịch vụ

Dựa vào bảng số liệu và đọc thông tin, hãy:

  • Nhận xét vai trò cũng dịch vụ ở một số nước châu Mĩ.
  • Nêu tên một số nghành dịch vụ quan trọng ở châu lục này.

 

Bảng. Cơ cấu GDP một số nước ở châu Mĩ

Tên nước

Cơ cấu

Nông nghiệp

Công nghiệp

Dịch vụ

Hoa Kì

1,2

20,2

78,6

Bra-xin (**)

5,2

26,3

68,5

Chi lê(**)

3,6

35,5

60,9

C. Hoạt động luyện tập.

1.Vì sao nền công nghiệp của Hòa Kì và Ca- na- đa phát triển đến mức độ cao?

2.Tại sao các trung tâm công nghiệp ở châu Mĩ lại phân bố chủ yếu ở ven biển?

D-E. Hoạt động vận dụng- Tìm tòi mở rộng.

Vận dụng những kiến thức đã học, em hãy trao đổi với người thân về một số sản phẩm nông nghiệp ở châu Mĩ và Việt Nam cũng có


Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài 21 Kinh tế châu Mĩ, Kinh tế châu Mĩ trang 13, bài 21 sách vnen khoa học xã hội 7, giải khoa học xã hội 7 sách vnen chi tiết dễ hiểu.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận