Khoa học xã hội 7 bài: Phiếu ôn tập 8


Giải bài Phiếu ôn tập 8 - Sách VNEN khoa học xã hội lớp 7 trang 101. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Lập bảng thống kê về phong trào nông dân Tây Sơn theo yêu cầu sau:

Thời gian

Sự kiện

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 2: Phong trào Tây Sơn có những đóng góp lớn nào cho lịch sử nước ta nửa sau thế kỉ XVIII? Theo em đóng góp nào là quan trọng nhất? Vì sao?

Câu 3: Hoàn thành bảng thống kê về tình hình Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX dưới thời Nguyễn

Lĩnh vực

Nội dung chính sách

Hành chính

 

Pháp luật

 

Quân đội

 

Đối ngoại

 

Câu 4: Qua những chính sách của triều Nguyễn nửa đầu thế kỉ XIX về kinh tế, chính trị ngoại giao, hãy nêu nhận xét của em về những chính sách đó

Câu 5: Hãy lựa chọn một thành tựu văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII-nửa đầu thế kỉ XIX mà em ấn tượng nhất và viết một đoạn văn ngắn giới thiệu về thành tựu đó


Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài Phiếu ôn tập 8 , Phiếu ôn tập 8 trang 101, bài Phiếu ôn tập 8 sách vnen khoa học xã hội 7, giải khoa học xã hội 7 sách vnen chi tiết dễ hiểu.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận