Tại sao sâu bướm phá hoại cây cối, mùa màng rất ghê gớm, trong khi đó bướm trưởng thành thường không gây hại cho cây trồng?

Người đăng: Diệu Linh - Ngày: 12/10/2017

Đề bài:

Câu 3: Trang 151 sgk Sinh học 11

Tại sao sâu bướm phá hoại cây cối, mùa màng rất ghê gớm, trong khi đó bướm trưởng thành thường không gây hại cho cây trồng?

Hướng dẫn giải:

  •  Sâu bướm ăn lá cây nhưng không có enzim tiêu hóa xenlulôzơ nên tiêu hóa và hấp thụ hiệu quả thấp vì vậy sâu phải ăn rất nhiều lá cây mới đáp ứng được nhu cầu chất dinh dưỡng cho cơ thể, trong khi đó bướm chỉ ăn mật hoa nên không phá hoại cây trồng mà còn giúp cầy trồng thụ phấn.
Từ khóa tìm kiếm Google: Câu 3 bài 37 sinh học 11, câu 3 trang 151 sinh học 11, giải Câu 3 bài 37 sinh học 11, giải câu 3 trang 151 sinh học 11

Lời giải các câu khác trong bài

Bài học cùng chương

Bình luận