Phát triển của ếch (hình 37.5) thuộc kiểu biến thái hoàn toàn hay không hoàn toàn? Tại sao?

Người đăng: Diệu Linh - Ngày: 12/10/2017

Đề bài:

Câu 4: Trang 151 sgk Sinh học 11

Phát triển của ếch (hình 37.5) thuộc kiểu biến thái hoàn toàn hay không hoàn toàn? Tại sao?

Giải bài 4 trang 151 sgk Sinh 11 | Để học tốt Sinh 11

Hướng dẫn giải:

  • Quá trình sinh trưởng và phát triển của ếch thuộc loại biến thái hoàn toàn vì ấu trùng (nòng nọc) rất khác ếch trưởng thành về hình thái, cấu tạo và sinh lí.
Từ khóa tìm kiếm Google: câu 4 bài 37 sinh học 11, câu 4 trang 151 sinh học 11, giải câu 4 bài 37 sinh học 11, giải câu 4 trang 151 sinh học 11

Lời giải các câu khác trong bài

Bài học cùng chương

Bình luận