Dựa vào hình 13.1 hãy trình bày và giải thích tình hình lượng mưa phân bố theo vĩ độ.

Người đăng: Mưa bụi - Ngày: 12/08/2017

Đề bài:

Câu 4: Dựa vào hình 13.1 hãy trình bày và giải thích tình hình lượng mưa phân bố theo vĩ độ.

Hướng dẫn giải:

Lượng mưa phân bố theo vĩ độ khác nhau. Cụ thể là:

+ Khu vực xích đạo lượng mưa nhiều nhất do khí áp thấp, nhiệt độ cao, khu vực chủ yếu là đại dương và rừng xích đạo ẩm ướt, nước bốc hơi mạnh.

+ Hai khu vực chí tuyến Bắc, Nam mưa ít do khí áp cao, tỉ lệ diện tích lục địa tương đối lớn.

+ Hai khu vực ôn đới ở hai bán cầu Bắc và Nam mưa trung bình, do khi áp thấp, có gió Tây ôn đới từ biển thổi vào.

+ Hai khu vực cực  Bắc và Nam mưa ít nhất, do khí áp cao, do không khí lạnh, nước không bốc hơi lên được.

Từ khóa tìm kiếm Google: tình hình lượng mưa, phân bố lượng mưa, mưa theo vĩ độ.

Lời giải các câu khác trong bài

Bài học cùng chương

Bình luận