Giải câu 8 bài 35: Biến dạng cơ của vật rắn sgk vật lí 10 trang 192

Câu 8: trang 192 - sgk vật lí 10

Một thanh rắn đồng chất tiết diện đều có hệ số đàn hồi là 100 N/m, đầu trên gắn cố định và đầu dưới treo một vật nặng để thanh bị biến dạng đàn hồi. Biết gia tốc rơi tự do g = 10m/s2. Muốn thanh rắn dài thêm 1 cm, vật nặng phải có khối lượng là bao nhiêu?

Bài làm:

Tóm tắt:

k = 100N/m.

∆l = 1 cm = 0,01 m.

g = 10 m/s2

m = ? kg.

Cách giải:

Thanh dài thêm 1 cm do trọng lực của vật m  tác dụng vào thanh, độ lớn của trọng lực đúng bằng độ lớn của lực đàn hồi xuất hiện khi thanh bị kéo dãn nên ta có:

P = Fdh  g.m = k∆l  m=$\frac{k\Delta l}{g}$=$\frac{100.0,1}{10}$= 0,1 kg

Từ khóa tìm kiếm Google: câu 8 trang 192 vật lí lớp 10, giải câu 8 trang 192 vật lí 10, hướng dẫn câu 8 trang 192 vật lí lớp 10.

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận