Giải câu 1 bài 35: Biến dạng cơ của vật rắn sgk vật lí 10 trang 191

Câu 1: trang 191 - sgk vật lí 10

Biến dạng đàn hồi của vật rắn là gì? Viết công thức xác định ứng suất và nói rõ đơn vị đo của nó.

Bài làm:

Biến dạng đàn hồi là vật rắn lấy lại được kích thước và hình dạng ban đầu khi ngoại lực ngừng tác dụng.

Công thức xác định ứng suất:

$\sigma=\frac{F}{S}$

Trong đó: $\sigma$: ứng suất (Pa)

               F: Độ lớn của lực tác dụng (N)

              S: Tiết diện ngang của thanh (m2) 

Từ khóa tìm kiếm Google: câu 1 trang 191 vật lí lớp 10, giải câu 1 trang 191 vật lí 10, hướng dẫn câu 1 trang 191 vật lí lớp 10.

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận