Giải câu 5 bài 35: Biến dạng cơ của vật rắn sgk vật lí 10 trang 192

Câu 5: trang 192 - sgk vật lí 10

Trong giới hạn đàn hồi, độ biến dạng tỉ đối của thanh rắn tỉ lệ thuận với đại lượng nào dưới đây?

A. Tiết diện ngang của thanh.

B. Ứng suất tác dụng vào thanh.

C. Độ dài ban đầu của thanh.

D. Cả ứng suất và độ dài ban đầu của thanh.

Bài làm:

Trong giới hạn đàn hồi, độ biến dạng tỉ đối của vật rắn ( hình trụ đồng chất ) tỉ lệ thuận với ứng suất tác dụng vào vật đó.

ɛ =$\frac{\left | \triangle l\right |}{l_{0}}$= ασ

Chọn B.

Từ khóa tìm kiếm Google: câu 5 trang 192 vật lí lớp 10, giải câu 5 trang 192 vật lí 10, hướng dẫn câu 5 trang 192 vật lí lớp 10.

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận