Giải câu 7 bài 35: Biến dạng cơ của vật rắn sgk vật lí 10 trang 192

Câu 7: trang 192 - sgk vật lí 10

Một sợi dây thép đường kính 1,5 mm có độ dài ban đầu là 5,2 m . Tính hệ số đàn hồi của sợi dây thép, biết suất đàn hồi của thép là E = 2.1011 Pa.

Bài làm:

Ta tiến hành giải bài toán theo các bước như sau:

Bước 1: Tính tiết diện của dây thép theo công thức: S=$\frac{πd^{2}}{4}$

Bước 2: Áp dụng công thức tính hệ số đàn hồi: k = E$\frac{S}{l_{0}}$

Bước 3: Thay số tìm ra k.

Cách giải:

l0 = 5,2 m.

Đường kính của vật rắn là: d = 1,5 mm = 1,5.10-3m ⇒ S=$\frac{πd^{2}}{4}$ (1)

Áp dụng công thức tính hệ số đàn hồi: k = E$\frac{S}{l_{0}}$ (2)

Từ (1) (2) ⇒k =$\frac{E\pi d^{2}}{4l_{0}}$

Thay số ta được k =$\frac{2.10^{11}.3,14.(1,5.10^{-3})^{2}}{4.5,2}\approx$68000 N/m.

Từ khóa tìm kiếm Google: câu 7 trang 192 vật lí lớp 10, giải câu 7 trang 192 vật lí 10, hướng dẫn câu 7 trang 192 vật lí lớp 10.

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận