Giải câu 4 bài 35: Biến dạng cơ của vật rắn sgk vật lí 10 trang 192

Câu 4: trang 192 - sgk vật lí 10

Mức độ biến dạng của thanh rắn ( bị kéo hoặc bị nén) phụ thuộc yếu tố nào dưới đây?

A. Độ lớn của lực tác dụng.

B. Độ dài ban đầu của thanh.

C. Tiết diện ngang của thanh.

D. Độ lớn của lực tác dụng và tiết diện ngang của thanh.

Bài làm:

Thí nghiệm chứng tỏ độ biến dạng tỉ đối $\varepsilon$ của thanh rắn ( bị kéo hoặc bị nén ) không chỉ phụ thuộc độ lớn của lực tác dụng mà còn phụ thuộc và tiết diện ngang của thanh đó.

Chọn D.

Từ khóa tìm kiếm Google: câu 4 trang 192 vật lí lớp 10, giải câu 4 trang 192 vật lí 10, hướng dẫn câu 4 trang 192 vật lí lớp 10.

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận