Giải bài 19 vật lí 10: Quy tắc hợp lực song song cùng chiều


Bám sát cấu trúc sách giáo khoa vật lí 12, bài học này tech12h sẽ giới thiệu đến các em Quy tắc hợp lực song song cùng chiều. Chúc các em học tập tốt

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Giải bài 19 vật lí 10: Quy tắc hợp lực song song cùng chiều

Nội dung bài viết gồm hai phần:

  • Lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sách giáo khoa.

A. Lý thuyết

Quy tắc tổng hợp hai lực song song cùng chiều:

  1. Hợp lực của hai lực song song cùng chiều là một lực song song, cùng chiều và có độ lớn bằng tổng các độ lớn của hai lực ấy;
  2. Giá của hợp lực chia khoảng cách giữa hai giá của hai lực song song thành những đoạn tỉ lệ nghịch với độ lớn của hai lực ấy.

Giải Bài 19: Quy tắc hợp lực song song cùng chiều - SGK Vật lí 10 trang 104

 

Biểu thức: F = F1 + F2

$\frac{F_{1}}{F_{2}} = \frac{d_{2}}{d_{1}}$ (chia trong)

Chú ý: 

  1. Tổng hợp hai lực song song cùng chiều giúp ta hiểu thêm về trọng tâm của vật. Đặc biệt, đối với những vật có dạng hình học đối xứng thì trọng tâm của vật nằm ở tâm đối xứng của vật.
  2. Khi phân tích một lực F thành hai lực F1 và F2 thành phần song song và cùng chiều với F, ta có: F1 + F2 = F và $\frac{F_{1}}{F_{2}} = \frac{d_{2}}{d_{1}}$

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 106 SGK vật lí 10

Phát biểu quy tắc tổng hợp hai lực song song cùng chiều?

Câu 2: Trang 106 SGK vật lí 10

Một người gánh một thùng gạo nặng 300 N và một thùng ngô nặng 200 N. Đòn gánh dài 1 m. Hỏi vai người đó phải đặt ở điểm nào, chịu  một lực bằng bao nhiêu? Bỏ qua trọng lượng của đòn gánh.

Câu 3: Trang 106 SGK Vật lí 10

Hai người dùng một chiếc gậy để khiêng một cỗ máy nặng 1 000 N. Điểm treo cỗ máy cách vai người trước 60 cm và cách vai người sau 40 cm. Bỏ qua trọng lượng của gậy, hỏi mỗi người chịu một lực bằng bao nhiêu?

Câu 4: Trang 106 SGK Vật lí 10

Một tấm ván nặng 240 N được bắc qua một con mương. Trọng tâm của tấm ván cách điểm tựa A 2,4 m và cách điểm tựa B 1,2m. Hỏi lực mà tấm ván tác dụng lên điểm tựa A bằng bao nhiêu?

A. 160N;

B. 80N;

C. 120N;

 D. 60N.

Câu 5: Trang 106 SGK Vật lí 10

Hãy xác định trọng tâm của một bản phẳng mỏng, đồng chất, hình chữ nhật dài 12cm, rộng 6 cm, bị cắt mất một phần hình vuông có cạnh 3 cm ở một góc (Hình 19.7)

Câu 5: Xác định trọng tâm của một bản phẳng mỏng, đồng chất, hình chữ nhật


vl10c

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận