Giải câu 3 bài 35: Biến dạng cơ của vật rắn sgk vật lí 10 trang 191

Câu 3: trang 191 - sgk vật lí 10

Từ định luật Húc về biến dạng cơ của vật rắn, hãy suy ra công thức của lực đàn hồi trong vật rắn.

Bài làm:

Độ lớn của lực đàn hồi Fdh trong vật rắn tỉ lệ thuận với độ biến dạng của vật rắn.

                    Fdh = k │∆l│ = E$\frac{S}{l_{0}}$│∆l│, với k = E$\frac{S}{l_{0}}$

Trong đó: E: là suất đàn hồi đặc trưng cho tính đàn hồi của chất rắn (Pa),

k: là độ cứng của vật rắn phụ thuộc vào chất liệu và kích thước của vật đó (N/m).

Từ khóa tìm kiếm Google: câu 3 trang 191 vật lí lớp 10, giải câu 3 trang 191 vật lí 10, hướng dẫn câu 3 trang 191 vật lí lớp 10.

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận