Giải câu 2 bài 35: Biến dạng cơ của vật rắn sgk vật lí 10 trang 191

Câu 2: trang 191 - sgk vật lí 10

Phát biểu và viết công thức của định luật Húc về biến dạng cơ của vật rắn.

Bài làm:

Trong giới hạn đàn hồi, độ biến dạng tỉ đối của vật rắn đồng chất, hình trụ tỉ lệ thuận với ứng suất tác dụng vào vật đó

                  ɛ =$\frac{\left | \triangle l\right |}{l_{0}}$= ασ

α: là hệ số tỉ lệ phụ thuộc chất liệu của vật rắn.

Từ khóa tìm kiếm Google: câu 2 trang 191 vật lí lớp 10, giải câu 2 trang 191 vật lí 10, hướng dẫn câu 2 trang 191 vật lí lớp 10.

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận