Giải câu 6 bài 35: Biến dạng cơ của vật rắn sgk vật lí 10 trang 192

Câu 6: trang 192 - sgk vật lí 10

Độ cứng ( hay hệ số đàn hồi ) của vật rắn ( hình trụ đồng chất ) phụ thuộc vào những yếu tố nào dưới đây?

A. Chất liệu của vật rắn.

B. Tiết diện của vật rắn.

C. Độ dài ban đầu của vật rắn.

D. Cả ba yếu tố trên.

Bài làm:

Ta có: k = E$\frac{S}{l_{0}}$

Vậy độ cứng ( hệ số đàn hồi) của vật rắn ( hình trụ đồng chất ) phụ thuộc vào chất liệu, tiết diện và độ dài ban đầu.

Chọn D.   

Từ khóa tìm kiếm Google: câu 6 trang 192 vật lí lớp 10, giải câu 6 trang 192 vật lí 10, hướng dẫn câu 6 trang 192 vật lí lớp 10.

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận