Giải VNEN toán đại 8 bài 3: Rút gọn phân thức


Giải bài 3: Rút gọn phân thức - Sách VNEN toán 8 tập 1 trang 39. Bài này nằm trong chương 2: phân thức đại số. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

A. KIẾN THỨC CƠ BẢN VÀ VÍ DỤ LIÊN QUAN

1. Kiến thức cơ bản:

Muốn rút gọn một phân thức ta có thể:

- Phân tích tử và mẫu thành nhân tử (nếu cần) để tìm nhân tử chung của chúng.

- Chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung

Chú ý: Có khi cần đổi dấu ở tử hoặc mẫu để nhận ra nhân tử chung của tử và mẫu (lưu ý: A=-(-A))

2. Ví dụ minh họa

Rút gọn 1 số phân thức sau: $\frac{8xy}{32y}$ ; $\frac{4x+10}{2x^{2}+5x}$

- Ta có: $\frac{8xy}{32y}$=$\frac{8y.x}{8y.4}$=$\frac{x}{4}$

Ta thấy trong ví dụ này ta phân tích cả tử và mẫu thức có nhân tử chung là 8y sau đó ta chia cả tử và mẫu cho 8y được kết quả như trên.

- Ta có: $\frac{4x+10}{2x^{2}+5x}$=$\frac{2.(2x+5)}{x.(2x+5)}$=$\frac{2}{x}$

Ta thấy trong ví dụ này ta phân tích cả tử và mẫu thức có nhân tử chung là 2x+5 sau đó ta chia cả tử và mẫu cho 2x+5 được kết quả như trên

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

B. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

Câu 1. Trang 40 sách VNEN toán 8 tập 1 

Rút gọn phân thức:

a)$\frac{18ab}{27bc}$          b) $\frac{-21b^{2}y^{2}}{-28by}$     c) $\frac{-49a^{3}}{14b^{3}}$      d) $\frac{12x^{3}y^{2}}{18xy^{5}}$

Câu 2: Trang 40 sách VNEN toán 8 tập 1

Rút gọn phân thức: 

a) $\frac{a^{3}(a-5)}{a-5}$     b) $\frac{3(b+7)^{4}}{8(b+7)^{6}}$    c)$\frac{15x(x+5)^{2}}{20x^{2}(x+5)}$     d) $\frac{x^{3}-4x^{2}}{y(x-4)}$   e) $\frac{5(a-2c)^{2}}{2a^{2}-4ac}$

Câu 3: Trang 41 sách VNEN toán 8 tập 1

Rút gọn phân thức:

a) $\frac{ax-3a}{bx-3b}$   b) $\frac{5x+20y}{15x+60y}$   c) $\frac{3b-9c}{5b^{2}-15bc}$    d) $\frac{8a^{2}+40ab}{ab+5b^{2}}$

Câu 4: Trang 41 sách VNEN toán 8 tập 1 

Phân tích tử và mẫu thành nhân tử rồi rút gọn phân thức:

a) $\frac{3x^{2}-12x+12}{x^{4}-8x}$   b) $\frac{7x^{2}+14x+7}{3x^{2}+3x}$

Câu 5: Trang 41 sách VNEN toán 8 tập 1

Áp dụng quy tắc đổi dấu rồi rút gọn phân thức:

a) $\frac{45x(3-x)}{15(x-3)^{3}}$    b)$\frac{36(x-2)^{3}}{32-16x}$      c)$\frac{x^{2}-xy}{5y^{2}-5xy}$    d)$\frac{y^{2}-x^{2}}{x^{3}-3x^{2}y+3xy^{2}-y^{3}}$

C. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG VÀ TÌM TÒI, MỞ RỘNG

Câu 1: Trang 41 sách VNEN toán 8 tập 1

Rút gọn phân thức: $\frac{x^{7}+x^{6}+x^{5}+x^{4}+x^{3}+x^{2}+x+1}{x^{2}-1}$

Câu 2 trang 41  sách VNEN toán 8 tập 1

Sử dụng các hằng đẳng thức để biến đổi và rút gọn phân thức sau:

$\frac{x^{2}+y^{2}+z^{2}-2xy+2xz-2yz}{x^{2}-2xy+y^{2}-z^{2}}$

Giải câu 3: Trang 41 sách VNEN toán 8 tập 1

Chứng minh: $\frac{2x^{2}+3xy+y^{2}}{2x^{3}+x^{2}y-2xy^{2}-y^{3}}$=$\frac{1}{x-y}$


Từ khóa tìm kiếm google:

Rút gọn phân thức, Giải bài tập liên quan rút gọn phân thức, Rút gọn phân thức trang 39 toán 8 tập 1,Rút gọn phân thức toán 8 tập 1

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận