Giải VNEN toán 8 bài 9: Luyện tập


Giải bài 9: Luyện tập - Sách VNEN toán 8 tập 1 trang 99. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

D. Hoạt động vận dụng

Câu 1: Trang 101 toán VNEN 8 tập 1

a) Chứng minh rằng: Nếu tam giác ABC vuông tại C thì điểm C thuộc đường tròn có đường kính là AB.

b) Nếu điểm C thuộc đường tròn có đường kính là AB (C khác A, B) thì tam giác ABC vuông tại C.

Câu 2: Trang 101 toán VNEN 8 tập 1

a) Chỉ dùng ê ke có thể vẽ được hai đường thẳng song song với nhau hay không? Ta cần làm như thế nào?

b) Chỉ dùng ê ke có thể vẽ được một hình bình hành hay không? Ta cần làm như thế nào?

c) Chỉ dùng ê ke có thể vẽ được hai đường thẳng vuông góc với nhau hay không? Ta cần làm như thế nào?

d) Chỉ dùng ê ke có thể vẽ được một hình chữ nhật hay không? Ta cần làm như thế nào?

e) Chỉ bằng compa ta có thể kiểm tra được một tứ giác có là hình bình hành hay không? Ta cần làm như thế nào?

f) Chỉ bằng compa ta có thể kiểm tra được một tứ giác có là hình chữ nhật hay không? Ta cần làm như thế nào?

g) Chỉ bằng thước kẻ và compa làm thế nào để biết được một tam giác có phải là tam giác vuông hay không?

Câu 3: Trang 101 toán VNEN 8 tập 1

a) Cho hình bình hành ABCD. Gọi M, N, P, Q tương ứng là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA. Tứ giác MNPQ là hình gì? Vì sao?

b) Cho hình chữ nhật GHIK. Gọi X, Y, Z, T lần lượt là trung điểm của các cạnh GH, HI, IK, KG. Tứ giác XYZT là hình gì? Vì sao?

Câu 4: Trang 102 toán VNEN 8 tập 1

Em hãy cho biết:

a) Một hình thang cân phải có thêm điều kiện gì để nó trở thành hình chữ nhật?

b) Một hình thang vuông phải có thêm điều kiện gì để nó trở thành hình chữ nhật?

Câu 5: Trang 102 toán VNEN 8 tập 1

Xem sơ đồ (hình 78). Chọn một trong các cụm từ một góc vuông, bốn góc vuông, hai cạnh đáy bằng nhau và điền vào từng chỗ chấm (...) dưới đây để hoàn thiện dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật.

a) Tứ giác có ................................ là hình chữ nhật.

b) Hình thang vuông có ................................ là hình chữ nhật.

c) Hình thang cân có ................................ là hình chữ nhật.

d) Hình bình hành có ................................ là hình chữ nhật.


Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài 9: Luyện tập, Luyện tập trang 99 vnen toán 8, bài 9 sách vnen toán 8 tập 1, giải sách vnen toán 8 tập 1 chi tiết dễ hiểu.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận