Đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm 2017 của trường THPT chuyên Phan Bội Châu lần 1


Đây là đề thi thử THPT Quốc gia của trường chuyên Phan Bội Châu lần 1. Đề bám chắc các kiến thức trong sách giáo khoa toán lớp 12

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm 2017 của trường THPT chuyên Phan Bội Châu lần 1

Đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm 2017 của trường THPT chuyên Phan Bội Châu lần 1


Câu 1: Đồ thị hàm số nào sau đây có 3 điểm cực trị?

A. $y=2x^{4}+4x^{2}+1$

C. $y=x^{4}-2x^{2}-1$

B. $y=x^{4}+2x^{2}-1$ D. $y=-x^{4}-2x^{2}-1$

Câu 2: Cho hàm số $y=-\frac{1}{3}x^{3}+x^{2}-x+1$. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. Hàm số đồng biến trên $(-\infty,1)$ và nghịch biến trên $(1,+\infty)$.

B. Hàm số nghịch biến trên $\mathbb{R}$.

C. Hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$.

D. Hàm số đồng biến trên $(1,+\infty)$ và nghịch biến $(-\infty,1)$.

Câu 3: Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x)=(x+1)^{2}(x-2)^{3}(2x+3)$. Tìm số điểm cực trị của $f(x)$.

A. 3 B. 2 C. 0 D. 1

Câu 4: Đồ thị hàm số $y=\frac{3-x}{2x+1}$ có hai đường tiệm cận là đường nào sau đây?

A. $y=-\frac{1}{2}; x=-\frac{1}{2}$ C. $y=3; x=-\frac{1}{2}$
B. $y=\frac{3}{2}; x=-\frac{1}{2}$ D. $y=-\frac{1}{2}; x=3$

Câu 5: Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị (C) như hình vẽ. Khẳng định nào sau đây là sai?

A. Đồ thị (C) nhận trục 0y là trục đối xứng.

B. (C) cắt 0x tại 4 điểm phân biệt.

C. Hàm số có ba điểm cực trị.

D. Hàm số đạt giá strij lớn nhất tại $x= \pm\sqrt{2}$.

 

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI


Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận