Tuyển tập đề thi THPT quốc gia môn Sinh học

Tuyển tập những Bộ đề luyện thi môn sinh học lớp 12 mới nhất và liên tục cập nhật. HI vọng, đây là nguồn tài liệu tốt để các em ôn thi đạt kết quả cao


1. Đề và đáp án môn Sinh học kì thi THPTQG năm 2020

Đề thi và đáp án 24 mã đề môn Sinh học

2. Đề và đáp án môn Sinh học kì thi THPTQG năm 2019

 1. Đề thi và đáp án môn Sinh Học: Mã đề 201
 2. Đề thi và đáp án môn Sinh Học: Mã đề 202
 3. Đề thi và đáp án môn Sinh Học: Mã đề 203
 4. Đề thi và đáp án môn Sinh Học: Mã đề 204
 5. Đề thi và đáp án môn Sinh Học: Mã đề 205
 6. Đề thi và đáp án môn Sinh Học: Mã đề 206
 7. Đề thi và đáp án môn Sinh Học: Mã đề 207
 8. Đề thi và đáp án môn Sinh Học: Mã đề 208
 9. Đề thi và đáp án môn Sinh Học: Mã đề 209
 10. Đề thi và đáp án môn Sinh Học: Mã đề 210
 11. Đề thi và đáp án môn Sinh Học: Mã đề 211
 12. Đề thi và đáp án môn Sinh Học: Mã đề 212
 13. Đề thi và đáp án môn Sinh Học: Mã đề 213
 14. Đề thi và đáp án môn Sinh Học: Mã đề 214
 15. Đề thi và đáp án môn Sinh Học: Mã đề 215
 16. Đề thi và đáp án môn Sinh Học: Mã đề 216
 17. Đề thi và đáp án môn Sinh Học: Mã đề 217
 18. Đề thi và đáp án môn Sinh Học: Mã đề 218
 19. Đề thi và đáp án môn Sinh Học: Mã đề 219
 20. Đề thi và đáp án môn Sinh Học: Mã đề 220
 21. Đề thi và đáp án môn Sinh Học: Mã đề 221
 22. Đề thi và đáp án môn Sinh Học: Mã đề 222
 23. Đề thi và đáp án môn Sinh Học: Mã đề 223
 24. Đề thi và đáp án môn Sinh Học: Mã đề 224

3. Đề luyện thi môn Sinh học mới nhất năm 2019

4. Đề luyện thi môn Sinh học mới nhất năm 2018

 

5. Đề luyện thi môn Sinh học những năm trước

 

6. Đề thi THPT quốc gia môn Sinh năm 2017 (tất cả mã đề)