Giải câu 6 bài 38: Sự chuyển thể của các chất sgk vật lí 10 trang 209

Câu 6: trang 209 - sgk vật lí 10

Viết công thức tính nhiệt hóa hơi của chất lỏng. Nêu tên và đơn vị đo của các đại lượng trong công thức này.

Bài làm:

Nhiệt lượng Q cung cấp cho khối chất lỏng trong khi sôi gọi là nhiệt hóa hơi của khối chất lỏng,

                 Q = Lm

Trong đó: m là khối lượng của phần chất lỏng biến thành hơi ( kg ),

                 L là nhiệt hóa hơi riêng của chất lỏng và đo bằng J/kg.

Từ khóa tìm kiếm Google: câu 6 trang 209 vật lí 10, giải câu 6 trang 209 vật lí lớp 10, gợi ý câu 6 trang 209 vật lí 10, hướng dẫn câu 6 trang 209 vật lí lớp 10

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận