Giải câu 1 bài 38: Sự chuyển thể của các chất sgk vật lí 10 trang 209

Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài

Câu 1: trang 209 - sgk vật lí 10

Sự nóng chảy là gì? Tên gọi của quá trình ngược với sự nóng chảy là gì? Nêu các đặc điểm của sự nóng chảy.

Bài làm:

Quá trình chuyển từ thể rắn sang thể lỏng của các chất gọi là sự nóng chảy.

Quá trình chuyển ngược lại với sự nóng chảy là sự đông đặc.

Mỗi chất rắn kết tinh có một nhiệt độ nóng chảy không đổi xác định ở mỗi áp suất cho trước. Chất rắn vô định hình không có nhiệt độ nóng chảy xác định.

Từ khóa tìm kiếm Google: câu 1 trang 209 vật lí 10, giải câu 1 trang 209 vật lí lớp 10, gợi ý câu 1 trang 209 vật lí 10, hướng dẫn câu 1 trang 209 vật lí lớp 10

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận