Giải câu 3 bài 38: Sự chuyển thể của các chất sgk vật lí 10 trang 209

Câu 3: trang 209 - sgk vật lí 10

Sự bay hơi là gì? Tên gọi của quá trình ngược với sự bay hơi?

Bài làm:

Sự bay hơi là: quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể khí (hơi) ở bề mặt chất lỏng . 

Quá trình chuyển ngược lại với sự bay hơi gọi là sự ngưng tụ.

Từ khóa tìm kiếm Google: câu 3 trang 209 vật lí 10, giải câu 3 trang 209 vật lí lớp 10, gợi ý câu 3 trang 209 vật lí 10, hướng dẫn câu 3 trang 209 vật lí lớp 10

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận