Giải câu 5 bài 3: Một số phương trình lượng giác thường gặp

Người đăng: Quỳnh Phương - Ngày: 31/07/2017

Câu 5: Trang 37 - sgk đại số và giải tích 11

Giải các phương trình sau:

$a) cosx - \sqrt{3}sinx = \sqrt{2};$                               

$b) 3sin3x - 4cos3x = 5;$

$c) 2sin2x + 2cos2x - \sqrt{2} = 0;$                           

$d) 5cos2x + 12sin2x -13 = 0.$

Bài làm:

$a) cosx - \sqrt{3}sinx = \sqrt{2};$  (1)

 Chia cả 2 về của (1) cho 2 ta được:

Giải Bài 3: Một số phương trình lượng giác thường gặp                            

$b) 3sin3x - 4cos3x = 5;$  (1)

Chia cả hai về của (1) cho 5 ta được:

Giải Bài 3: Một số phương trình lượng giác thường gặp

$c) 2sin2x + 2cos2x - \sqrt{2} = 0;$      

<=> $2sin2x + 2cos2x =  \sqrt{2}$     (1)

Chia cả hai vế của (1) cho $2\sqrt{2}$ ta được;

Giải Bài 3: Một số phương trình lượng giác thường gặp            

$d) 5cos2x + 12sin2x -13 = 0.$

<=> 5cos2x + 12 sin2x = 13 (1)

Chia cả hai vế của phương trình (1) cho 13 ta được:

Giải Bài 3: Một số phương trình lượng giác thường gặp

Từ khóa tìm kiếm Google: hướng dẫn làm bài tập 5, giải bài tập 5 , gợi ý giải câu 5 , cách giải câu 5 Bài 3: Một số phương trình lượng giác thường gặp

Bạn đang có dự định đi du học nước ngoài? Gửi ngay số điện thoại để được tư vấn miễn phí:


Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận