Giải câu 13: bài 38: Sự chuyển thể của các chất sgk vật lí 10 trang 210

Câu 13: trang 210 - sgk vật lí 10

Ở trên núi cao người ta không thể luộc chín trứng trong nước sôi. Tại sao? 

Bài làm:

Trứng thường chín ở 1000C. Càng lên cao, không khí càng loãng nên áp suất khí giảm dẫn đến nhiệt độ sôi giảm ( có thể thấp hơn 1000C ). Với nhiệt độ thấp hơn thì trứng không đủ nhiệt để chín.

Từ khóa tìm kiếm Google: câu 13 trang 210 vật lí 10, giải câu 13 trang 210 vật lí lớp 10, gợi ý câu 13 trang 210 vật lí 10, hướng dẫn câu 13 trang 210 vật lí lớp 10

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận