Giải câu 12 bài 38: Sự chuyển thể của các chất sgk vật lí 10 trang 210

Câu 12: trang 210 - sgk vật lí 10

Ở áp suất chuẩn ( 1 atm ) có thể đun nước nóng đến 1200C được không?

Bài làm:

Không thể vì  áp suất chuẩn (1 atm), nước sôi ở 100oC và biến dần thành hơi nên nước không thể nóng đến nhiệt độ 1200C.

Từ khóa tìm kiếm Google: câu 12 trang 210 vật lí 10, giải câu 12 trang 210 vật lí lớp 10, gợi ý câu 12 trang 210 vật lí 10, hướng dẫn câu 12 trang 210 vật lí lớp 10

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận