Trắc nghiệm toán 5 | Bài tập trắc nghiệm toán 5

Dưới đây là loạt bài về trắc nghiệm toán lớp 5. Các câu hỏi và bài tập đều có đáp án. Nội dung trắc nghiệm được trình bài theo năm chương học trong sách. Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức rất tốt và làm quen với hình thức thi trắc nghiệm. Để tìm bài này trên Google, các bạn gõ vào ô tìm kiếm Google cụm từ: trắc nghiệm toán 5 tech12h


CHƯƠNG 1: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ PHÂN SỐ. GIẢI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ LỆ. BẢNG ĐƠN VỤ ĐO DIỆN TÍCH

CHƯƠNG 2: SỐ THẬP PHÂN, CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN

CHƯƠNG 3: HÌNH HỌC

CHƯƠNG 4: SỐ ĐO THỜI GIAN, TOÁN CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU

CHƯƠNG 5: ÔN TẬP CUỐI NĂM