Khoa học tự nhiên 9 | Soạn bài KHTN lớp 9 | Giải môn khoa học tự nhiên 9

Dưới đây là toàn bộ bài soạn sách khoa học tự nhiên lớp 9. Đây là bộ sách mới học theo chương trình VNEN. Các em học sinh muốn xem kiến thức, lời giải của bài nào thì click vào bài đó. Cách trình bày, hướng dẫn học chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng chúng ta sẽ học tốt môn học Khoa học tự nhiên 9 Tech12h


KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9 -TẬP 1

Phần 1. Hóa học

Phần 2. Vật lý

Phần 3. Sinh học

 

KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9 - TẬP 2

Phần 1: Hóa học

 

Phần 2: Vật lí

 

Phần 3: Sinh học