Soạn văn bài: Nghĩa của câu (tiếp theo)


Nghĩa của câu bao gồm nghĩa sự việc và nghĩa tình thái. Trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu về nghĩa sự việc của câu, bài học hôm nay chúng ta sẽ làm rõ nghĩa tình thái của câu. Tech12 xin tóm tắt nội dung chính và hướng dẫn soạn bài chi tiết mời các bạn cùng tham khảo!

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Soạn văn bài: Nghĩa của câu (tiếp theo)

A.KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

III. Nghĩa tình thái

Nghĩa tình thái là một lĩnh vực phức tạp, gồm nhiều khía cạnh khác nhau . Nghĩa tình thái thể hiện:

  • Sự nhìn nhận, đánh giá và thái độ của người nói đối với sự việc được đề cập đến trong câu.
  • Tình cảm, thái độ của người nói đối với người nghe.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 20 sgk ngữ văn 11 tập 2

Phân tích nghĩa sự việc và nghĩa tình thái trong các câu sau

Câu 2: Trang 20 sgk ngữ văn 11 tập 2

Xác định những từ ngữ thể hiện nghĩa tình thái trong các câu sau:

Câu 3: Trang 20 sgk ngữ văn 11 tập 2

Chọn từ ngữ tình thái ở cột B điền vào chỗ trống ở câu của cột A để tạo nên câu có nghĩa tình thái phù hợp với nghĩa sự việc:

Câu 4: Trang 20 sgk ngữ văn lớp 11 tập 2

Đặt câu với mỗi từ ngữ tình thái sau đây: chưa biết chừng, là cùng, ít ra, nghe nói, chả lẽ, hóa ra, sự thật là, cơ mà, đặc biệt là, đấy mà.


Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận