Soạn văn bài: Thao tác lập luận bác bỏ


Khi viết một bài văn nghị luận, để người đọc hiểu và bị thuyết phục bởi quan điểm đúng của mình cần sử dụng lập luận bác bỏ những ý kiến khác không chính xác hoặc những ý kiến sai lệch. Hôm nay Tech12 xin được tóm tắt nội dung chính, và hướng dẫn soạn bài đầy đủ mời các bạn cùng tham khảo.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Soạn văn bài: Thao tác lập luận bác bỏ

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

I. Mục đích, yêu cầu của thao tác lập luận bác bỏ

  • Lập luận bác bỏ: là cách thức đưa ra những lí lẽ, dẫn chứng khoa học của mình để phủ nhận ý kiến, quan điểm thiếu chính xác của người khác. Từ đó, nêu ý kiến đúng của mình để thuyết phục người nghe.
  • Mục đích: Dùng những lí lẽ, dẫn chứng đúng đắn, khoa học để chỉ rõ những sai lầm, thiếu khoa học của một ý kiến, quan điểm nào đó; đồng thời bày tỏ và bênh vực ý kiến đúng đắn.
  • Tác dụng: là thao tác quan trọng giúp cho bài nghị luận thêm sâu sắc và giàu tính thuyết phục; là thao tác rất cần thiết trong cuộc sống.
  • Yêu cầu: tỏ thái độ khách quan, có chừng mực; phù hợp với hoàn cảnh và đối tượng tranh luận.

II. Cách bác bỏ

Có thể bác bỏ một luận điểm, luận cứ hoặc cách lập luận bằng cách nêu tác hại, chỉ ra nguyên nhân hoặc phân tích những khía cạnh sai lệch, thiếu chính xác,… của luận điểm, luận cứ, lập luận ấy.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

 Câu 1: Trang 26 sgk ngữ văn 11 tập 2

Đọc đoạn văn và trả lời các câu hỏi.

Câu 2: Trang 27 sgk ngữ văn 11 tập 2

Trong lớp có bạn cho rằng: Không kết bạn với những người học yếu. Anh (chị) hãy bác bỏ quan niệm đó.


Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận