Soạn văn 11 bài: Luyện tập thao tác lập luận bác bỏ trang 31 sgk


Để rèn luyện khả năng vận dụng thao tác lập luận bác bỏ thích hợp trong bài văn nghị luận, hôm nay Tech12h xin tóm tắt nội dung chi tiết, soạn bài đầy đủ mời các bạn cùng tham khảo!

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

 A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

Lập luận bác bỏ: là cách thức đưa ra những lí lẽ, dẫn chứng khoa học của mình để phủ nhận ý kiến, quan điểm thiếu chính xác của người khác. Từ đó, nêu ý kiến đúng của mình để thuyết phục người nghe.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Luyện tập

Câu 1: Trang 31 sgk ngữ văn 11 tập 2

Phân tích cách bác bỏ trong hai đoạn trích

Câu 2: Trang 32 sgk ngữ văn 11 tập 2

Anh (chị) hãy bác bỏ một trong hai quan điểm về kinh nghiệm học môn Ngữ văn, rồi đề xuất một vài kinh nghiệm học Ngữ văn tốt nhất.

Câu 3: Trang 32 sgk ngữ văn 11 tập 2

Anh (chị) hãy lập dàn ý cho bài nghị luận bác bỏ quan niệm cho rằng:"Thanh niên, học sinh thời nay...tuổi trẻ hội nhập".


Từ khóa tìm kiếm google:

Soạn bài Luyện tập thao tác lập luận bác bỏ ngắn nhất, Soạn văn 11 bài: Luyện tập thao tác lập luận bác bỏ trang 31 sgk,

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận