Soạn văn 11 bài: Ôn tập phần văn học trang 115 sgk


Nhằm giúp các bạn có thể nắm vững được những tri thức cơ bản về văn học Việt Nam hiện đại và văn học nước ngoài trong chương trình đã học, bài này sẽ hệ thống lại những kiến thức trong chương trình. Hi vọng qua bài viết này, các bạn có thể vận dụng linh hoạt và sáng tạo những tri thức đó!

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Soạn văn bài: Ôn tập phần văn học - văn 11 tập 2

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

I. Nội dung

  • Về thơ các bạn nên chú ý các tác phẩm sau đây:
Tên tác phẩm Tác giả 
Lưu biệt khi xuất dương Phan Bội Châu
Hầu trời Tản Đà
Vội vàng Xuân Diệu
Tràng giang Huy Cận
Đây thôn vĩ dạ

Hàn Mặc Tử

Chiều tối Hồ Chí Minh
Từ ấy Tố Hữu
  • Về thể loại văn học nghị luận, các bạn chú ý các tác phẩm sau:
    • Về luân lí xã hội của nước ta (Phan Châu Trinh)
    • Một thời đại trong thơ ca (Hoài Thanh)
  • Về các tác phẩm văn học nước ngoài gồm: 
Tác phẩm Tác giả
Tôi yêu em Pu-skin
Người trong bao Sê-khốp
Người cầm quyền khôi phục uy quyền Huy - gô
Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác Ăng - ghen

II. Phương pháp

  • Lập đề cương
  • Thuyết trình

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 116 sgk ngữ văn 11 tập 2

Thơ mới khác với thơ trung đại như thế nào?

Câu 2: Trang 116 sgk ngữ văn 11 tập 2

Những nội dung cơ bản và đặc điểm nghệ thuật chủ yếu của các bài Xuất dương lưu biệt của Phan Bội Châu, Hầu Trời của Tản Đà? Làm rõ tính chất giao thời (giữa văn học trung đại và hiện đại) về nghệ thuật của các tác phẩm nói trên

Câu 3: Trang 116 sgk ngữ văn 11 tập 2

Qua việc phân tích, so sánh các bài thơ Lưu biệt khi xuất dương của Phan Bội Châu, Hầu trời của Tản Đà, Vội vàng của Xuân Diệu, hãy làm rõ quá trình hiện đại hoá thơ ca từ thời đầu thế kỉ XX đến cách Mạng tháng 8 - 1945.

Câu 4: Trang 116 sgk ngữ văn 11 tập 2

Nội dung tư tưởng và đặc sắc nghệ thuật của các bài thơ vội vàng của Xuận Diệu, Tràng giang của Huy Cận, Đây thôn Vĩ Dạ của Hàn Mặc Tử, Tương tư của Nguyễn Bính, Chiều xuân của Anh thơ?

Câu 5: trang 116 skg ngữ văn 11 tập 2

Tư tưởng và đặc sắc nghệ thuật của các bài Chiều tối, Lai tân của Hồ Chí Minh, Từ ấy, Nhớ đồng của Tố Hữu?

Câu 6: Trang 116 skg ngữ văn 11 tập 2

Cái đẹp, cái hay và sức hấp dẫn của bài thơ Tôi yêu em (Pu-skin) ?

Câu 7 : trang 116 sgk Ngữ Văn 11 tập hai

Phân tích hình tượng nhân vật Bê-li-cốp trong truyện ngắn Người trong bao (Sê-khốp).

Câu 8: trang 116 sgk Ngữ Văn 11 tập hai

Phân tích hình tượng nhân vật Giăng Van-giăng trong đoạn trích Người cầm quyền khôi phục uy quyền (Huy-gô)


Từ khóa tìm kiếm google:

Tuần 31 đến 33 - Văn 11 kì II, Soạn bài Ôn tập phần văn học ngắn nhất

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận