Soạn văn 11 bài: Tiểu sử tóm tắt trang 55 sgk


Bài học tiểu sử tóm tắt hôm nay, có thể giúp các bạn biết cách thức viết tiểu sử tóm tắt của một nhân vật, một người nào đó. Tech12h xin tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn soạn bài chi tiết, mời các bạn tham khảo!

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Soạn văn bài: Tiểu sử tóm tắt

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

I. Mục đích, yêu cầu của tiểu sử tóm tắt

1. Mục đích

 • Tiểu sử tóm tắt là văn bản thông tin khách quan, trung thực những nét cơ bản về cuộc đời và sự nghiệp của một cá nhân
 • Mục đích tiểu sử tóm tắt: giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp, cống hiến của người được nói tới.

2. Yêu cầu

 • Thông tin khách quan, chính xác về người được nói tới: cụ thể, chính xác số liệu, mốc thời gian, thành tích, đóng góp nổi bật của người được giới thiệu trong lĩnh vực hoạt động đang được quan tâm
 • Nội dung và độ dài: phù hợp với mục đích viết tiểu sử tóm tắt.
 • Văn phong bản tiểu sử tóm tắt cần cô đọng, trong sáng, không sử dụng các biện pháp tu từ.

II. Cách viết tiểu sử tóm tắt

1. Chọn tài liệu để viết tiểu sử: Bản tóm lược cần chính xác, chân thực, ngắn gọn nhưng phải nêu rõ nét đặc trưng của cuộc sống, sự giới thiệu của người sử dụng.
2. Viết tiểu sử tóm tắt:

Tiểu sử bài tiểu luận thường có các phần:

  • Giới thiệu khái quát về nhân thân (họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán, gia đình, học vấn,...) của người được giới thiệu
  • Hoạt động xã hội của người được giới thiệu: làm gì, ở đâu, mối quan hệ với mọi người,...
  • Những đóng góp, những thành tựu tiêu biểu của người được giới thiệu
  • Đánh giá chung

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Luyện tập

Câu 1: Trang 55 sgk ngữ văn 11 tập 2

Trong các trường hợp sau, trường hợp nào cần viết tiểu sử tóm tắt?

Câu 2: Trang 55 sgk ngữ văn 11 tập 2

Hãy cho biết những điểm giống nhau và khác nhau giữa văn bản tiểu sử tóm tắt với các văn bản khác: điếu văn, sơ yếu lí lịch, thuyết minh.

Câu 3: Trang 55 sgk ngữ văn 11 tập 2

Hãy viết tiểu sử tóm tắt của một nhà văn, nhà thơ được học trong chương trình Ngữ văn lớp 11.


Từ khóa tìm kiếm google:

Soạn bài Tiểu sử tóm tắt ngắn nhất, Soạn văn 11 bài: Tiểu sử tóm tắt trang 55 sgk, Tuần 22 đến 24 - Văn 11 kì II

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận