Giải bài 4 toán VNEN 7 tập 2: Đường trung tuyến của tam giác. Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác


Giải bài 4: Đường trung tuyến của tam giác. Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác - Sách hướng dẫn học Toán 7 tập 2 trang 74. Sách này nằm trong bộ VNEN của chương trình mới. Dưới đây sẽ hướng dẫn trả lời và giải các bài tập trong bài học. Cách giải chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

A. Hoạt động khởi động

B. Hoạt động hình thành kiến thức

b) Đọc và làm theo yêu cầu 

- Cho tam giác ABC với các trung tuyến AD, BE, CF. Gọi G là trọng tâm của tam giác.

Vẽ hình theo giả thiết trên vào hình 39 rồi điền vào chỗ trống cho hợp lý.

$\frac{GA}{DA}$ = $\frac{2}{3}$; $\frac{GB}{....}$ = $\frac{2}{3}$; $\frac{GB}{....}$ = $\frac{....}{FC}$ = $\frac{....}{....}$.

Trả lời: Điền lần lượt: DB, DB, GC, $\frac{2}{3}$

- Cho G là trọng tâm tam giác DEF, DH là đường trung tuyến.

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

A. $\frac{DG}{DH}$ = $\frac{1}{2}$                          B. $\frac{DG}{DH}$ = 3

C. $\frac{GH}{DH}$ = $\frac{1}{3}$                          D. $\frac{GH}{DG}$ = $\frac{2}{3}$

Đáp án: C

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

C. Hoạt động luyện tập

Câu 1: Trang 76 sách toán VNEN 7 tập 2

Đọc và làm theo yêu cầu

b) Cho hình 40. Điền số thích hợp vào chỗ trống (...) trong mỗi đẳng thức sau (theo mẫu):

MG = 2 GR  ;  GR = .....MR  ;   GR = .....MG

NS = .....NG  ; NS = .....GS  ; NG = .....GS

Câu 2: Trang 76 sách toán VNEN 7 tập 2

Hãy làm các bài tập sau

Bài 1: Cho tam giác ABC. Trên tia đối của tia BA lấy điểm D sao cho BD = BA. Trên cạnh BC lấy điểm E sao cho BE = $\frac{1}{3}$ BC. Gọi K là giao điểm của AE và CD. Chứng minh rằng DK = KC.

Bài 2: Cho tam giác ABC cân tại A có AB = AC = 5cm, BC = 3cm. Kẻ trung tuyến AM.

a) Chứng minh rằng AM vuông góc với BC

b) Tính độ dài AM.

D. Hoạt động vận dụng

Câu 1: Trang 77 sách toán VNEN 7 tập 2

Cho tam giác ABC, có G là trọng tâm. Diện tích của các tam giác AGB, BGC và AGC có bằng nhau hay không (h.41)?

E. Hoạt động tim tòi, mở rộng

Câu 1: Trang 77 sách toán VNEN 7 tập 2

Một chiếc bánh ga-tô đặc biết có hình tam giác. Làm thế nào để chia chiếc bánh này thành ba phần bằng nhau đều có dạng hình tam giác, mà mỗi phần đều chứa một cạnh của tam giác ban đầu?


Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài 4 đường trung tuyến của tam giác. Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác, bài 4 trang 74 vnen toán 7 tập 2, giải sách vnen toán 7 tập 2 chi tiết dễ hiểu.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận