Giải VNEN toán 9 bài 4: Luyện tập Hình trụ - Hình nón - Hình cầu


Giải bài 4: Luyện tập Hình trụ - Hình nón - Hình cầu - Sách hướng dẫn học toán 9 tập 2 trang 156. Sách này nằm trong bộ VNEN của chương trình mới. Dưới đây sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

C. Hoạt động luyện tập

Câu 1: Trang 156 toán VNEN 9 tập 2

Thực hiện các hoạt động sau để ôn lại các kiến thức, kĩ năng đã học

Một bạn hỏi, một bạn trả lời sau đó đổi vai cho nhau

(1) Một hình trụ có bán kính đáy là r và chiều cao là h có diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích được tính theo công thức nào?

(2) Một hình nón có bán kính đáy r và chiều cao h có thể tích được tính theo công thức nào?

(3) Một hình nón cụt có bán kính 2 đáy là $r_1$ và $r_2$ và chiều cao h có thể tích được tính theo công thức nào?

(4) Một hình nón cụt có hai bán kính đáy là $r_1$ và $r_2$ và đường sinh l có diện tích xung quanh xác định theo công thức nào?

(5) Một hình cầu bán kính r có diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu được tính theo công thức nào?

Câu 2: Trang 157 toán VNEN 9 tập 2

Em hãy điền vào ô trống trong bảng sau

Đường cao hình trụ h = 2 mm h = 3 mm h = 5 dm h = 0,6 m
Bán kính đáy của hình trụ r = 4 mm r = 6 cm r = 2 dm r = 3m

Diện tích xung quanh của hình trụ

$S_{xq} = ...$ $S_{xq} = ...$ $S_{xq} = ...$ $S_{xq} = ...$
Diện tích toàn phần của hình trụ $S_{tp} = ...$ $S_{tp} = ...$ $S_{tp} = ...$ $S_{tp} = ...$
Thể tích hình trụ $V= ...$ $V= ...$ $V= ...$ $V= ...$

Câu 3: Trang 157 toán VNEN 9 tập 2

Em hãy điền vào ô trống trong bảng sau

Bán kính đáy của hình nón r = 8 mm r = 4 cm r = 2 dm r = 0,3 m
Đường sinh của hình nón l = 5 mm l = 5 cm l = 3 dm l = 2 m
Diện tích xung quanh của hình nón $S_{xq} = ...$ $S_{xq} = ...$ $S_{xq} = ...$ $S_{xq} = ...$
Diện tích toàn phần của hình nón $S_{tp} = ...$ $S_{tp} = ...$ $S_{tp} = ...$ $S_{tp} = ...$

Câu 4: Trang 157 toán VNEN 9 tập 2

Em hãy điền vào ô trống trong bảng sau

Bán kính hai đáy của hình nón cụt Đường sinh của hình nón cụt Diện tích xung quanh của hình nón cụt Diện tích toàn phần của hình nón cụt
$r_1 = 3cm;\; r_2 = 4 cm$ l = 5 cm $S_{xq} = ...$ $S_{tp} = ...$
$r_1 = 2 cm;\; r_2 = 5 cm$ l = 7 cm $S_{xq} = ...$ $S_{tp} = ...$

Câu 5: Trang 158 toán VNEN 9 tập 2

Em hãy điền vào ô trống trong bảng sau

Bán kính của hình cầu r = 5 mm r = 0,8 cm r = 0,3 dm r = 0,2 m
Diện tích của mặt cầu $S = ...$ $S = ...$ $S = ....$ $S = ...$
Thể tích của hình cầu $V = ...$ $V = ...$ $V = ...$ $V = ...$

D. Hoạt động vận dụng

Câu 1: Trang 158 toán VNEN 9 tập 2

Một bồn nước inox có dạng một hình trụ với chiều cao 1,75 m và đường kính đáy là 0,6 m. Bồn nước này đựng được bao nhiêu lít nước? (Bỏ qua bề dày của bồn nước)

Câu 2: Trang 158 toán VNEN 9 tập 2

Một loại thép có dạng hình trụ, bán kính đáy là 1,5 cm. Chiều dài của mỗi cây thép là 5m. Tính thể tích của một cây thép.

Câu 3: Trang 158 toán VNEN 9 tập 2

Bề ngoài của một loại nón lá ở Việt Nam có dạng mặt xung quang của một hình nón, bán kính đáy 35 cm và đường sinh 60 cm. Tính diện tích bề ngoài của nón lá.

Câu 4: Trang 158 toán VNEN 9 tập 2

Một cái cốc có dạng hình nón cụt với đường cao 15 cm, bán kính hai đáy lần lượt là 2 cm và 3,5 cm. Cốc nước đó đựng được bao nhiêu xentimet khối nước? (Bỏ qua bề dày của cốc nước).

Câu 5: Trang 158 toán VNEN 9 tập 2

Một quả địa cầu có dạng hình cầu, đường kính 33 cm. Tính diện tích mặt của quả địa cầu và thể tích của quả địa cầu.

Câu 6: Trang 158 toán VNEN 9 tập 2

Một quả bóng nhựa mềm dành cho trẻ em có dạng hình cầu, đường kính 7 cm. Tính diện tích bề mặt quả bóng và thể tích quả bóng.

E. Hoạt động tìm tòi, mở rộng

Câu 1: Trang 158 toán VNEN 9 tập 2

Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 2 cm, AD = 3 cm. Quay hình chữ nhật xung quanh cạnh AB một vòng ta được hình trụ. Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích hình trụ.

Câu 2: Trang 158 toán VNEN 9 tập 2

Cho tam giác OAB vuông tại O, OA = 7 cm, OB = 2 cm. Giữ nguyên cạnh OA và quay hình tam giác xung quanh cạnh OA một vòng ta được một hình nón. Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình nón.

Câu 3: Trang 158 toán VNEN 9 tập 2

Cho nửa hình tròn đường kính AB = 6 cm. Khi quay nửa hình tròn xung quanh đường kính AB một vòng ta được một hình cầu. Tính diện tích của mặt cầu và thể tích của hình cầu.


Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài luyện tập Hình trụ - Hình nón - Hình cầu, luyện tập Hình trụ - Hình nón - Hình cầu trang 156 vnen toán 9, bài 4 sách vnen toán 9 tập 2, giải sách vnen toán 9 tập 2 chi tiết dễ hiểu.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận