Giải VNEN toán 9 bài 11: Độ dài đường tròn - cung tròn


Giải bài 11: Độ dài đường tròn - cung tròn - Sách hướng dẫn học toán 9 tập 2 trang 121. Sách này nằm trong bộ VNEN của chương trình mới. Dưới đây sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

A. Hoạt động khởi động

sgk trang 121

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Thực hiện các hoạt động sau để hiểu về cách tính độ dài đường tròn

a) Đọc và làm theo hướng dẫn

Vẽ trên bìa mỏng một vài đường có bán kính khác nhau, rồi cắt ra để có các hình tròn.

Đo chu vi mỗi hình tròn có được bằng sợi dây mảnh (càng chính xác càng tốt, lấy đơn vị độ dài là xen-ti-mét), rồi điền vào bảng sau.

Đường tròn (hình tròn) (1) (2) (3) ...
Độ dài bán kính R 2 cm    
Độ dài đường tròn C 12,56 cm    
Tỉ số $\frac{C}{2R}$ 3,14    

b) Đọc kĩ nội dung sau (sgk trang 122)

c) Luyện tập, ghi vào vở

Lấy giá trị $\pi = 3,14$ hãy điền vào mỗi ô trống trong bảng sau (lấy đơn vị độ dài là xen-ti-met, làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai)

Bán kính R của đường tròn 5       3
Đường kính d của đường tròn   6   5  
Độ dài C của đường tròn     31,4    

Trả lời:

a)

Đường tròn (hình tròn) (1) (2) (3)
Độ dài bán kính 2 cm 3 cm 4 cm
Độ dài đường tròn C 12,56 cm 18,85 25,13
Tỉ số $\frac{C}{2R}$ 3,14 13,14 3,14

c)

Bán kính R của đường tròn  5 3 5 2,5 3
Đường kính d của đường tròn 10 6 10 5 6
Độ dài C của đường tròn 31,4 18,84 31,4 15,7 18,84

2. Thực hiện các hoạt động sau để hiểu về cách tìm độ dài cung tròn

a) Đọc và làm theo hướng dẫn (sgk trang 123)

b) Đọc kĩ nội dung sau (sgk trang 123)

c) Luyện tập, ghi vào vở

Lấy giá trị $\pi = 3,14$ hãy điền vào mỗi ô trống trong bảng sau (lấy đơn vị độ dài là xen-ti-met, làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất, còn số đo cung làm tròn đến độ).

Bán kính R của đường tròn 10   21 6,2  
Số đo $n^\circ$ của cung tròn $90^\circ$ $50^\circ$   $41^\circ$ $25^\circ$
Độ dài l của cung tròn   35,6 20,8   9,2

Trả lời:

c)

Bán kính R của đường tròn 10 40,8 21 6,2 21,1
Số đo $n^\circ$ của đường tròn $90^\circ$ $50^\circ$ $57^\circ$ $41^\circ$ $25^\circ$
Độ dài l của cung tròn 15,7 35,6 20,8 4,4 9,2

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

C. Hoạt động luyện tập

Câu 4: Trang 125 toán VNEN 9 tập 2

Xem hình 123. Một người đi theo nửa đường tròn tâm O đường kính AD (nét liền), còn một người đi theo các nửa đường tròn ($O_1$), ($O_2$), ($O_3$) có các đường kính tương ứng là AB, BC, CD (nét đứt) thì đoạn đường nào ngắn hơn? Vì sao?

Giải câu 4 trang 125 toán VNEN 9 tập 2


Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài độ dài đường tròn - cung tròn, độ dài đường tròn - cung tròn trang 121 vnen toán 9, bài 11 sách vnen toán 9 tập 2, giải sách vnen toán 9 tập 2 chi tiết dễ hiểu.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận