Trình bày diễn biến của trận Cầu giấy năm 1873?

Câu 4: Trang 121 – sgk lịch sử 8

Trình bày diễn biến của trận Cầu giấy năm 1873?

Bài làm:

Diễn biến trận Cầu Giấy:

Khi thấy lực lượng của địch ở Hà Nội yếu, quân ta đã khép chặt vòng vây.

Ngày 21/12/1873, quân Pháp phải phá vòng vây đánh ra Cầu Giấy.

Chớp thời cơ quân đội của Hoàng Tá Viêm và quân cờ đen của Lưu Vĩnh Phúc phục kích.

Kết quả: Gác –ni-ê và nhiều sĩ quan thực dân, binh lính của Pháp bị giết tại trận.

Từ khóa tìm kiếm Google: kháng chiến lan rộng ra toàn quốc, trả lời câu hỏi bài 25 lịch sử 8 chi tiết, diễn biến trận cầu giấy năm 1873, trận cầu giấy năm 1873.

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận