Thái độ của nhân dân ta khi triều đình Huế kí hiệp ước đầu hàng thực dân Pháp như thế nào?

Câu 8: Trang 124 – sgk lịch sử 8

Thái độ của nhân dân ta khi triều đình Huế kí hiệp ước đầu hàng thực dân Pháp như thế nào?

Bài làm:

Thái độ của nhân dân ta khi triều đình Huế kí hiệp ước đầu hàng thực dân Pháp là vô cùng căm phẫn cả triều đình Huế lẫn bọn thực dân Pháp. Từ đó, khiến cho các phong trào kháng chiến chống Pháp được nổ ra liên tục và mạnh mẽ hơn. Các quan lại triều đình ở các địa phương đã phản đối lệnh bãi binh để phái chủ chiến trong triều đình đẩy mạnh hoạt động.

Từ khóa tìm kiếm Google: kháng chiến lan rộng ra toàn quốc, triều đình huế kí hiệp ước đầu hàng pháp, thái độ nhân dân ta khi triều đình kí hiệp ước đầu hàng, trả lời câu hỏi bài 25 chi tiết dễ hiểu.

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận