Những nét cơ bản về tình hình Việt Nam sau năm 1867?

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài

Câu 1: Trang 120 – sgk lịch sử 8

Những nét cơ bản về tình hình  Việt Nam sau năm 1867?

Bài làm:

Những nét cơ bản về tình hình Việt Nam sau năm 1867:

 • Về phía Pháp :
  • Xây dựng bộ máy cai trị có tính chất quân sự
  • Đẩy mạnh bóc lột bằng tô thuế
  • Cướp đoạt ruộng đất của dân
  • Mở trường đào tạo tay sai
 • Về phía triều đình:
  • Tiếp tục chính sách đối nội, đối ngoại lỗi thời
  • Vơ vét tiền của của dân để ăn chơi và bồi thường chiến phí => kinh tế sa sút, binh lực yếu. Mâu thuẫn xã hội sâu sắc
Từ khóa tìm kiếm Google: kháng chiến lan rộng ra toàn quốc, trả lời câu hỏi bài 25 lịch sử 8 chi tiết dễ hiểu, tình hình việt nam năm 1867, bối cảnh nước ta sau năm 1867.

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận