Tại sao quân triều đình ở Hà Nội đông mà vẫn không thắng được giặc?

Câu 3: Trang 120 – sgk lịch sử 8

Tại sao quân triều đình ở Hà Nội đông mà vẫn không thắng được giặc?

Bài làm:

Quân triều đình ở Hà Nội đông mà vẫn không thắng được giặc vì quân ta vũ khí thô sơ, triều đình chưa từng tổ chức kháng chiến cho nhân dân. Vì vậy, cuộc chiến đấu do Nguyễn Tri Phương chỉ huy chỉ diễn ra đơn lẻ và không nhận được sự hỗ trợ từ các nơi khác.

Từ khóa tìm kiếm Google: kháng chiến lan rộng ra toàn quốc, trả lời câu hỏi bài 25 lịch sử 8 dễ hiểu, quân triều đình ở hà nội thất trận, nguyên nhân quân triều đình hà nội đông vẫn thua pháp.

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận