Tại sao thực dân Pháp không nhượng bộ triều đình Huế sau khi Ri-vi-e bị giết tại trận Cầu Giấy năm 1883?

Câu 7: Trang 123 – sgk lịch sử 8

Tại sao thực dân Pháp không nhượng bộ triều đình Huế sau khi Ri-vi-e bị giết tại trận Cầu Giấy năm 1883?

Bài làm:

Mặc dù, Ri-vi-e bị giết tại trận Cầu Giấy năm 1883 nhưng Pháp vẫn không nhượng bộ triều đình Huế vì: lúc đó triều đình Huế lại chủ trương thương lượng với Pháp, hi vọng nhờ chiến thắng này mà địch sẽ rút quân. Nhân cơ hội vua Tự Đức mất, triều đình Huế đang lục đục, thực dân Pháp cho thêm viện binh tấn công thẳng vào Thuận An – cửa ngõ kinh thành Huế.

Từ khóa tìm kiếm Google: nguyên nhân pháp không chịu nhượng bộ khi thua trận cầu giấy, tại sao rivie bị giết nhưng pháp không nhượng bộ triều đình huế, hướng dẫn trả lời câu hỏi bài 25 lịch sử 8, bài 25 kháng chiến lan rộng ra toàn quốc.

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận