Thực dân Pháp đã đánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai như thế nào?

Câu 6: Trang 122 – sgk lịch sử 8

Thực dân Pháp đã đánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai như thế nào?

Bài làm:

Âm mưu của Pháp là sau 1874, Pháp quyết tâm chiếm bằng được Bắc Kì, biến nước ta thành thuộc địa. Do đó, lấy cớ triều đình Huế vi phạm Hiệp ước 1874, tiếp tục giao thiệp với nhà Thanh, Pháp đem quân xâm lược Bắc Kì lần hai vào năm 1882.

Diễn biến:

  • Ngày 3/4/1882: quân Pháp do đại tá Ri –vi –e đổ bộ lên Hà Nội
  • Ngày 25/4/1882 Ri-vi-e gửi tối hậu thư buộc tổng đốc Hoàng Diệu giao thành Hà Nội. Không đợi trả lời Pháp nổ súng tấn công.
  • Quân ta chống trả quyết liệt, đến trưa thành Hà Nội thất thủ Hoàng Diệu tự tử. Sau đó Pháp chiếm một số nơi khác như Hòn Gai, Nam Định...
Từ khóa tìm kiếm Google: hướng dẫn trả lời câu hỏi bài 25 lịch sử 8, bài 25 kháng chiến lan rộng ra toàn quốc, pháp đánh chiếm bắc kì lần hai, quá trình pháp đánh chiếm bắc kì.

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận