Lập bảng nêu nội dung chủ yếu của các hiệp ước 1883 và 1884?

Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài

Câu 1: Trang 124 – sgk lịch sử 8

Lập bảng nêu nội dung chủ yếu của các hiệp ước 1883 và 1884?

Bài làm:

Hiệp ước 1883  

Hiệp ước 1884

  • Bắc Kì và Trung Kì phải đặt dưới sự bảo hộ của Pháp, cắt tỉnh Bình Thuận ra khỏi Trung Kì, nhập vào Nam Kì thuộc Pháp.
  • Triều đình Huế được cai quản Trung Kì nhưng phải thông qua Khâm sứ Pháp ở Huế. Ba tỉnh Thanh –Nghệ-Tĩnh được sáp nhập vào Bắc Kì.
  • Công sứ Pháp ở Bắc Kì kiểm soát mọi công việc của quan lại triều đình, nắm quyền trị an và nội vụ.
  • Mọi việc giao thiệp với nước ngoài của triều đình Huế đều do Pháp nắm, kể cả việc giao thiệp với Trung Quốc.
  • Triều đình Huế chính thức thừa nhận nền bảo hộ của Pháp ở Bắc Kì, cắt tỉnh Bình Thuận ra khỏi Trung Kì, nhập vào Nam Kì thuộc Pháp.
  • Ba tỉnh Thanh – Nghệ - Tĩnh sát nhập vào Bắc Kì.
  • Triều đình chỉ được cai quản Trung Kì nhưng mọi việc đều phải thông qua viên khâm sứ Pháp ở Huế.
  • Việc giao thiệp với nước ngoài đều do Pháp nắm.
  • Triều đình Huế phải rút quân đội ở Bắc Kì về Trung Kì.
Từ khóa tìm kiếm Google: kháng chiến lan rộng ra toàn quốc, trả lời câu hỏi bài 25 lịch sử 8 chi tiết, giải câu 1 bài 25 lịch sử 8, nội dung chủ yếu hiệp ước 1883, nội dung chủ yếu hiệp ước 1884.

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận