Soạn bài Tục ngữ về con người và xã hội: mục C Hoạt động luyện tập

C.Hoạt động luyện tập

1.Đọc các câu tục ngữ sau và trả lời câu hỏi bên dưới

Bài làm:

 (1) Ý nghĩa:

  • a. Đề cao giá trị của con người
  • b. Đề cao giá trị của con người, tính mạng của con người là quý trong nhất.
  • c. Muốn giỏi nghề thì không ngại khó khăn mà học hỏi
  • d.Chớ thấy khó khăn mà nản lòng bỏ cuộc
  • e. Thà chết trong danh dự còn hơn sống trong nhục nhã, hèn hạ

(2) Những kinh nghiệm mà ông cha ta đúc kết trên đều có giá trị đến ngày nay vì nó khuyên nhủ răn dậy ra bài học, giá trị cuộc sống vô cùng ý nghĩa.

(3) Nghệ thuật:

a. So sánh con người với hoa đất, ẩn dụ:" hoa đất" từ đó đề cao giá trị, phẩm chất con người.

b. Gieo vần lưng:" sống đống" giúp câu tục ngữ có vần có nhịp, dễ nhớ hơn đồng thời thể hiện được ý nghĩa của câu tục ngữ

c. Gieo vần lưng:" nghề- nề" giúp câu tục ngữ có vần có nhịp, dễ nhớ hơn đồng thời thể hiện được ý nghĩa của câu tục ngữ

d.Nghệ thuật ẩn dụ:" sóng cả" chỉ những khó khăn, gian truân mà người ta gặp phải.

e. Dùng từ trái nghĩa:" chết- sống", "trong-đục" nhằm nổi bật lên phẩm chất của con người, ngay thẳng trung thực còn hơn sống mà làm nhiều điều sai trái.

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận